Cum cumpar?

SC TRADITII STRAMOSESTI SRL colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP), pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, in urmatoarele scopuri:

- validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;

- rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;

- pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

- trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;

- contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;

- contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;

- scopuri statistice.

Pentru crearea contului, Codul Numeric Personal este obligatoriu numai pentru Membrii sau Clientii persoane impozabile in sensul Codului Fiscal art. 155 lit. f).

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimtamantul ca SC TRADITII STRAMOSESTI SRL sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

 

Dreptul de acces la date

Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obtine de la SC TRADITII STRAMOSESTI SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de interventie asupra datelor

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obtine de la SC TRADITII STRAMOSESTI SRL, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

- dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

- dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

 

FEEDBACK

In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu SC TRADITII STRAMOSESTI SRL, va rugam sa ne contactati prin email la contact@straie.com

Orice comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicari sau informatii despre sau referitoare la site-ul straie.com, functionalitatea sau imbunatatirea acestuia vor ramane proprietatea SC TRADITII STRAMOSESTI SRL